Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2012/2013 Niezwykła laureatka konkursu o Korczaku!
2013-07-01

Niezwykła laureatka konkursu o Korczaku!

3 czerwca 2013 r. w Ośrodku Dokumentacji i Badań „Korczakianum” w Warszawie nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów gimnazjum: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” Jego laureatką została uczennica klasy pierwszej z mińskiej „Macierzanki” – Ewelina Jastrzębska.

Konkurs Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego realizowany był od 12 listopada 2012 r. do 1 czerwca 2013 r. i przebiegał trzyetapowo: I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III etap – wojewódzki. Każdy z nich stawiał przed Eweliną wymagania, które poszerzały jej wiedzę m.in. o technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz o możliwościach samodzielnego uczenia się poprzez platformę zdalnego nauczania. W trakcie ostatniego etapu Ewelina sprawdziła swe umiejętności literackie, informatyczne i fotograficzne. Wszystkie prace uczennica skrupulatnie umieszczała w formie elektroniczne na platformie.

Konkurs okazał się doskonałym sprawdzianem zaangażowania Eweliny w rozwój własnej osoby, w końcu zachęcana była do snucia refleksji nad ważnymi tematami dotyczącymi życia dzieci i młodzieży obecnie i w przyszłości. Szczególny nacisk wychowawczy został położony na kwestie praw autorskich i ochrony wizerunku – ważne tematy w epoce Web.2.0. Ewelina podeszła do postawionych przednią zadań w sposób odpowiedzialny. Wykazała się własną inwencją twórczą, zaangażowaniem i pasją. Taka postawa towarzyszy wszystkim zadaniom, których się podejmuje.

Warto w tym miejscu podkreślić niezwykle sumienną postawę we wszystkich sferach życia szkolnego Eweliny Jastrzębskiej, która jest stypendystką regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych będącego projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Nie tylko w tym ważnym konkursie Ewelina wykazuje swoje nieprzeciętne umiejętności. Na konto jej sukcesów należy wpisać pierwsze miejsce w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Historii Mińska Mazowieckiego.

Takich uczniów można jedynie pozazdrościć „Macierzance”!

Zdjęcie ze strony http://korczak.oeiizk.waw.pl/

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl