Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2015/2016 „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”
2016-06-22

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”

17 czerwca 2016 r. w naszej szkole w obecności pani wicedyrektor Katarzyny Rosochackiej, nauczycielki matematyki Marzanny Grzelczak oraz uczniów gimnazjum odbyło się podsumowanie dwóch projektów realizowanych w ramach projektu unijnego o nazwie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”. Tegorocznymi stypendystami, którymi opiekowała się pani Marzanna Grzelczak, był Rafał Klimek oraz Joanna Chabrowska, obydwoje z klasy 3c gimnazjum.

Joanna zrealizowała projekt zatytułowany „Cena produktu a jego faktyczna wartość”, który poruszał temat konsumpcjonizmu oraz świadomych wyborów podczas zakupów. Jej celem było przede wszystkim przedstawienie problemu, jakim jest konsumpcyjny tryb życia oraz zwrócenie uwagi na dużą różnicę między cenami, które płacimy za dany produkt, a tym, ile faktycznie kosztuje jego produkcja. W trakcie roku Asia zbierała potrzebne materiały i informacje, wzięła też udział w projekcie organizowanym przez Teatr Powszechny „Nowy demokratyczny świat”. Przeprowadziła również ankiety w gimnazjum, aby sprawdzić jak interesujące ją zagadnienie postrzega młodzież. 17 czerwca podsumowała całość w formie prezentacji, w której znalazły się nie tylko wyniki ankiet i analiza problemu, ale również wskazówki jak dokonywać świadomych zakupów. Zaprezentowała też kilka mitów dotyczących jakości ubrań – dzięki temu wiemy już, że wysoka cena nie zawsze oznacza wysoką jakość oraz że nie wszystko, co jest wyprodukowane w Chinach, musi być niewarte uwagi. Dosyć zaskakujące okazały się wyniki ankiet, ponieważ większość ankietowanych stwierdziła, iż są świadome tego, co kupują – jednocześnie ta sama grupa osób zadeklarowała, że nie sprawdza składu rzeczy, zanim ją kupi ani nie przejmuje się tym, gdzie odbyła się produkcja danej części garderoby. Po prezentacji przyszła pora na warsztaty i quiz, który sprawdzał wiedzę uczniów na tematy związane z projektem.

 

Rafał zrealizował projekt o nazwie: „Czy matematyka to wspólny język ludzi i przyrody?”. Głównym celem, który sobie postawił, było wykorzystanie wiedzy naukowej i zastosowanie jej w praktyce w celu uświadomienia, że matematyki powinniśmy zacząć uczyć się od dziecka, aby osiągać sukcesy w przyszłości. Rafał przez okres trwania projektu zbierał informacje na temat rozwoju matematycznego człowieka, przeprowadzał wywiady z rodzicami swoich kolegów i koleżanek z klasy na temat ich wpływu na rozwój matematyczny dzieci oraz przeprowadzał ankiety w klasach gimnazjum sprawdzające, jak wyglądał rozwój matematyczny uczniów i jak zamierzają go kontynuować. W ten piątek przedstawił efekt swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej „Fazy rozwoju człowieka a edukacja matematyczna.” Podczas tej prezentacji Rafał mówił o umiejętnościach zdobywanych przez dzieci na poszczególnych etapach rozwoju, zasadach i strategiach stosowanych przez dzieci w celu wykonywania obliczeń oraz przekazywał wiedzę na temat koncepcji rozwoju intelektualnego Jeana Piageta, która opiera się na założeniu, że człowiek rozwija swoją inteligencję naturalnie, na drodze adaptacji biologicznej, przez co zmienia się jego postrzeganie świata oraz tok myślenia. W prezentacji były zawarte również rezultaty ankiet przeprowadzonych w klasach gimnazjum oraz omówione zostały też wnioski, które Rafał wyciągnął z wywiadów z rodzicami. Potwierdziły one informacje zawarte w prezentacji. Na koniec swojej prezentacji Rafał przeprowadził quiz między uczniami jednej z klas w gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali zagadki i łamigłówki matematyczno-logiczne, które pokazywały, że matematyka wcale nie jest nudna.

Joanna Chabrowska

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl