Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2016/2017 100 lat Gimnazjum i Liceum
2016-10-17

100 lat Gimnazjum i Liceum

13 października 2016r. społeczność szkolna Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej obchodziła jubileusz 100 lat istnienia szkoły.

Młodzież szkolna tego dnia przybyła w mury szkoły odświętnie ubrana nie po to, by jak co dzień uczestniczyć w lekcjach, ale by wspólnie z zaproszonymi gośćmi, absolwentami szkoły i jej sympatykami, świętować ten niezwykły dzień. Nie było łatwo, uroczystości jubileuszowe trwały cały dzień, ale było warto, wszak nie każdy ma szansę zostać stulatkiem. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. Antoniego z Padwy, która była sprawowana w intencji szkolnej społeczności. Przewodniczył jej biskup Marek Stolarczyk, a razem z nim mszę świętą koncelebrowali księża absolwenci szkoły i inni zaprzyjaźnieni księża. Posługę ministrancką sprawowali obecni uczniowie szkoły. Tę część uroczystości przeżywaliśmy zgodnie z indywidualną potrzebą. 

Oficjalne uroczystości na terenie szkoły rozpoczęło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której szarfy zrywali szczególni goście: Teresa Wargocka, poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Czesław Mroczek, poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, Antoni Jan Tarczyński, Starosta Miński, Mariusz Kozera, z-ca dyrektora d/s technicznych Mazowieckiego Zarządu Dróg Publicznych, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Andrzej Jabłonowski, wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie i Joanna Papińska, dyrektor szkoły. W towarzystwie zaś prof. Wojciecha Chróścielewskiego, wnuka p. A.Chróścielewskiego, jednego ze współzałożycieli szkoły, Jerzego Gryza, przewodniczącego Rady Rodziców GiLO, Roberta Smugi, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków GiLO, Marioli Chodzińskiej, wicedyrektora GiLO i Roberta Jandy, ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole,  zasadzono na terenie szkoły pamiątkowy szlachetny dąb.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, nie tylko parlamentarzyści i ich przedstawiciele, władze szczebla wojewódzkiego, ale i członkowie Zarządu Powiatu Mińskiego, Rady Powiatu i Starostwa, Radni Powiatu Mińskiego, Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych powiatu, księża proboszczowie parafii mińskich i księża - absolwenci szkoły. Nie sposób wszystkich gości wymienić z imienia i nazwiska, choć z obecności wszystkich się cieszymy.

Szkoła obchodząca swoje 100-lecie była także organizatorem Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Gościła w swoich progach wielu nauczycieli i dyrektorów szkół powiatu i miasta.

Tradycyjnie część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandarów szkoły i odśpiewanie hymnów: państwowego i hymnu szkoły. Tym razem goście mogli w pełni śpiewać z nami, ponieważ każdy otrzymał tekst autorstwa p. Jerzego Gańko.

Gospodarzem uroczystości była pani dyrektor Joanna Papińska i ona jako pierwsza wystąpiła ze słowami powitania skierowanymi ku gościom i społeczności szkolnej GiLO, a także Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, współgospodarz uroczystości. 

Wszyscy mieli szansę przypomnieć sobie lub zapoznać się z historią szkoły i jej dniem dzisiejszym w krótkiej prezentacji przygotowanej specjalnie na potrzeby uroczystości, a zawierającej materiały archiwalne. Komentarz do prezentacji przygotowany przez pana Grzegorza Gańkę wygłosiła pani Ewa Tkaczyk - Ośko, prowadząca obok pana Tomasza Zgódki uroczystość.

Znaczną część uroczystości zajęło wręczanie odznaczeń, medali i wyróżnień dla nauczycieli powiatu mińskiego i nauczycieli szkoły. Sztandar GiLO odznaczony został Odznaką "Za zasługi dla ZKRPiBWP" przez Józefa Jedynaka, prezesa Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku Mazowieckim. Indywidualne medale Pro Masovia z rąk Mariusza Kozery, reprezentującego Marszałka Województwa Mazowieckiego, odebrały panie Beata Duszczyk i Zofia Wróblewska. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z rąk poseł Teresy Wargockiej otrzymała pani wicedyrektor Mariola Chodzińska. Starosta Miński nagrodą pieniężną wyróżnił wielu nauczycieli powiatu, a wśród nich pana Marka Osiaka i Tomasza Zgódkę. 

Swoje nagrody wręczyła również wyróżnionym nauczycielom pani dyrektor Joanna Papińska. Otrzymali je pani wicedyrektor Katarzyna Rosochacka, panie Anna Bujalska, Beata Duszczyk, Jolanta Krzyżanowska, Małgorzata Kiełczykowska, Ewa Ogorzelska, Katarzyna Pieńczuk, Magdalena Piotrowska, Elżbieta Smater, Ewa Tkaczyk-Ośko, panowie: Grzegorz Gańko, Marek Pałdyna oraz pracownicy niepedagogiczni. Słowa uznania pani dyrektor skierowała także do pozostałych pracowników szkoły.

Gros uroczystości zajęły wystąpienia zaproszonych gości. Choć wszelkie przemówienia zwykle trwają za długo, tym razem z przyjemnością i zrozumieniem szkolna społeczność przyjęła wyrazy sympatii, gratulacje i kwiaty wręczane przez Gości, z których niektórzy, dziś zajmując poważne stanowiska, niegdyś sami zasiadali w szkolnych ławach Macierzanki. Nie omieszkali pochwalić się piątkami, a jeśli nawet czasami ich brakło miłymi wspomnieniami. Żywą lekcję historii dał pan Mirosław Lissowski, autor wspomnień z okresu tajnego nauczania.

Wyprowadzenie sztandarów zakończyło część oficjalną uroczystości. Nadszedł moment na oddech: krótki program artystyczny - nostalgiczną, zabawną i wzruszającą podróż w sztubacką rzeczywistość pierwszych podrywów, miłości i buntów wśród naukowych zagadnień, ilustrowaną lirycznymi piosenkami. Grupa artystyczna (Justyna Kalinowska, Julia Stankiewicz, Katarzyna Stankiewicz, Aleksandra Szczerbowska, Anna Szczerbowska, Karoplina Świętochowska,  Aleksandra Wieczorek, Weronika Wróblewska, Marta Zagórska, Dominik Gańko, Bartosz Górecki, Hubert Rozbicki, Mateusz Sterczewski, Jakub Tarczyński) pracowała pod kierunkiem pani Magdaleny Piotrowskiej i Daniela Gałązki. 

Jubileusz 100-lecia szkoły po zakończeniu uroczystości miał jeszcze swoją część nieformalną, podczas której można było nie tylko spróbować przepysznego tortu Piekarni Gromulski, ale i indywidualnie zwiedzać szkołę i Izbę Pamięci oraz odbyć sentymentalną podróż dzięki wystawie kronik i zdjęć szkolnych przygotowanej pod kierunkiem pani Zofii Wróblewskiej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za uczestnictwo w naszym jubileuszu, a sponsorom za wsparcie imprezy. Bez Was nie dalibyśmy rady!

 

Honorowy Patronat:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Miński.

Patroni medialni jubileuszu: TVP 3 Warszawa,  Media Piątkowski, Nowy Dzwon, Tygodnik Siedlecki.

Sponsorzy: Beata Myrcha, właścicielka firmy HIT GROUP, Jacek Lipiec, dyrektor Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Paweł Woźniak, dyrektor Euro-School Szkoła Języków Obcych, Tomasz Paudyna, dyrektor Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Sławomir Gromulski, Piekarnia Cukiernia Gromulski.

Dziękujemy!

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl