Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2017/2018 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
2018-01-31

2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

         

         Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 22.VI.2016 roku ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

         W 2017 roku przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Naczelnika ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską.

         Biblioteka Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim aktywnie włączyła się w uroczyste obchody Roku Tadeusza Kościuszki organizując wystawę poświęconą Wielkiemu Polakowi, który zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów.

Wystawa „2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki” składa się z ekspozycji rozmieszczonej na 5 stelażach i 9 stolikach – ponad 50 publikacji książkowych i ponad 10 tytułów czsopism retrospektywnych i współczasnych.

Materiały na ekspozytorach pogrupowane są w obrębie następujących tematów:

I. Tytuł wystawy: „2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki”

II. Galeria portretów …

III. Insurekcja Kościuszkowska...

IV. Insurekcja Kościuszkowska...

V. PRO MEMORIA

Na wystawie znalazło swoje miejsce wiele bardzo cennych publikacji poświęconych Wielkiemu Polakowi. Są to publikacje samoistne i niesamoistne wydawniczo.

Oto przykładowe publikacje na wystawie zawierające m.in bogaty materiał ikonograficzny:

- Barbara Wachowicz – „Nazwę Cię – Kościuszko! - szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce”.

- Barbara Wachowicz – „Siedziby Wielkich Polaków” T. I od Reja do Kraszewskiego.

- Barbara Wachowicz – „Matki wielkich Polaków”  - o matce Tadeusza Kościuszki, Tekli z Ratomskich Kościuszkowej.

- Barbara Wachowicz – „Tadeusz Kościuszko, w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii”. R. wyd. 2017r.

„Insurekcja Kościuszkowska” pod red. Tadeusza Skoczka – album stanowi swoiste kompendium wiedzy o powstaniu, wydany w serii „Polskie Powstania Narodowe”.

- Feliks Konieczny – „Tadeusz Kościuszko. Życie – czyny – duch wydana na setną rocznicę zgonu Naczelnika”. Poznań 1917.

Bezcenne są publikacje wydane z okazji obchodów „Roku Tadeusza Kościuszki”. – 2017

- Anna Paterek – „Tadeusz Kościuszko – przywódca powstania z 1794r.”

- Janusz Wesołowski – „Kościuszko – bohater dwóch kontynentów” (biografia ilustrowana)

- Dariusz Nawrot – „Tadeusz Kościuszko” – polski i amerykański bohater – album w całości poświęcony Wielkiemu Polakowi, Naczelnikowi Powstania.

Wystawę wzbogacają artykuły z prasy bieżącej i retrospektywnej.

Perełkami wystawy są jak zwykle na naszych wystawach, czasopisma retrospektywne:

- „Tygodnik Ilustrowany” z 1879r. – rysunki wykonane przez T. Kościuszkę „Krajobraz włoski”, „Krajobraz wschodni”

- „Tygodnik Ilustrowany” z 1927r. Nr 46

- fragment dramatu Aleksandra Świętochowskiego „Kościuszko”

- „Dworek Kościuszki w Mereczowszczyźnie”, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, artykuł zamieszczony z okazji przywiezienia serca Naczelnika z Muzeum Rapperswill do Warszawy (15.X.1927r.)

- „Tygodnik Ilustrowany” z 1927r. Nr 47 artykuł „O pomnik dla Kościuszki” – o powstawaniu i funkcjonowaniu Wiosek Kościuszkowskich.

- „Tygodnik Ilustrowany” Nr 3 z 1927r. Uroczyste obchody kościuszkowskie w Chicago.

Niezwykłym dopełnieniem wystawy jest medal z podobizną Tadeusza Kościuszki, emitowany z okazji 100-lecia szkoły podstawowej w Cygance im. Tadeusza Kościuszki, której jest Patronem.

Osobistą pamiątką rodzinną autorki wystawy, Zofii Wróblewskiej jest pamiątkowy wisiorek z podobizną Tadeusza Kościuszki datowany na 1794r., który z wielkim pietyzmem przechowywany jest w domu rodzinnym.

Pmysłodawczynią i organizatorką wystawy „2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki” jest bibliotekarka Zofia Wróblewska. Przy wykonywaniu ekspozycji wystawy bardzo chętnie pomagały uczennice kl. III A LO: Martyna Rek i Aleksandra Pszczółkowska.

Dopełnieniem projektu edukacyjnego będą prezentacje wystawy dla młodzieży gimnazjumn i liceum. Prezentacji będzie dokonywała Zofia Wróblewska.

Młodzież Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim realizując projekt edukacyjny „2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki” włączyła się w uroczyste obchody Roku Kościuszki spełniając swój patriotyczny i obywatelski obowiązek wobec Wielkiego Polaka zasłużonego dla historii Polski, Stanów Zjednoczonych i rozwoju demokracji.

                                                                                                      Zofia Wróblewska

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl