Naszą misją jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razem z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Aktualności 2017/2018 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
2017-09-13

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Podstawowych informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej udziela pan Mariusz Sikorski.

Zapraszamy w imieniu organizatorów! Macie czas na zgłoszenia do 30 września!

Z listu pana Radosława Ślusarczyka, sekretarza naukowego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

"W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

 

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich. Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są pamiątkowe dyplomy."

 

Zawody Olimpiady są trzystopniowe.

Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach.

Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski.

III stopień zawodów odbywa się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów : "Informator o XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej".

Wersja elektroniczna - strona internetowa Olimpiady: owe.pte.pl

 (link bezpośredni do pliku: http://owe.pte.pl//upload/files/informatory/xxxiolimpiadainformator.pdf).

 Facebook: https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 30 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl