Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś,
o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe. Walter Bagehot
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna O szkole Historia

Historia

HISTORIA GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W DATACH

1916 – powołanie na wniosek inż. A. Chróścielewskiego gimnazjum męskiego – Czteroletniej
           Szkoły Realnej Męskiej

1926 – przejęcie gimnazjum przez Towarzystwo Szkół Średnich

1929 – połączenie Czteroletniej Szkoły Realnej Męskiej z gimnazjum żeńskim - 
           Siedmioklasową Pensją Żeńską Marii Grochowskiej (r. zał.1910)

1935 – nadanie szkole sztandaru

1936 – powołanie Komitetu Budowy Liceum

1938 – rozpoczęcie budowy gimnazjum i liceum

1938 – I Zjazd Absolwentów

1940 – zamknięcie szkoły przez niemieckie władze okupacyjne

1940 – rozpoczęcie tajnego nauczania

1944 – rozpoczęcie działalności szkoły po wyzwoleniu Mińska Mazowieckiego

1945 – upaństwowienie szkoły

1947 – szkoła przyjmuje formę szkoły jedenastoletniej

1950 – nadanie szkole imienia Juliana Marchlewskiego

1958 – powołanie Komitetu Rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego

1960 – zmiana organizacji szkoły na czteroletnie liceum na podbudowie 8-klasowej Szkoły
            Podstawowej

1960 – wycofanie nauki religii ze szkół

1961 – oddanie do użytku rozbudowanej i przebudowanej szkoły

1963 – II Zjazd Absolwentów

1966 – III Zjazd Absolwentów

1981 – IV Zjazd Absolwentów

1986 - V Zjazd Absolwentów – powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków 
            Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim

1989 – decyzja społeczności szkolnej w sprawie zniesienia patrona szkoły

1990 – powrót religii do szkoły

1991 – VI Zjazd Absolwentów

1995 – rozbudowa szkoły

1996 – nadanie szkole imienia Polskiej Macierzy Szkolnej,
            wmurowanie tablicy z nowym imieniem szkoły

1996 – VII Zjazd Absolwentów

1999 – I  etap generalnego remontu i modernizacji szkoły oraz terenu szkolnego

1999 – uroczystość wręczenia nowego Sztandaru ufundowanego przez Stowarzyszenie
            Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku
            Mazowieckim

2000 – powołanie do życia gimnazjum i utworzenie Zespołu Szkół pod nazwą Gimnazjum i       
            Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej

2001 – rada Miasta przyznaje GiLO tytuł „ Zasłużone dla miasta Mińsk Mazowiecki”

2001 – VIII Zjazd Absolwentów

2002 – zmiana organizacji czteroklasowego liceum na trzyklasowe liceum na podbudowie
           gimnazjum

2003 – pierwsza nowa matura

2005 – nominacja GiLO im Polskiej Macierzy Szkolnej do Nagrody Powiatu Mińskiego
            LAURA 2005 w dziedzinie nauka i oświata

2005 – kolejny etap remontu i modernizacji szkoły oraz terenu szkolnego

2005 – przyznanie medalu pamiątkowego dla dyrektora i szkoły w uznaniu zasług dla
            rozwoju Samorządu Terytorialnego w 15 rocznicę I wyborów

2006 – otwarcie Szkolnej Izby Pamięci i nadanie jej im. Rodziny Chróścielewskich

2006 – odznaczenie sztandaru szkoły złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
            przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

2006 – przyznanie szkole medalu za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i
           męczeństwa przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2006 – kolejny etap remontu i modernizacji szkoły oraz terenu szkolnego

2006 – obchody 90-lecia szkoły

2006 – przyznanie GiLO Nagrody Powiatu Mińskiego w dziedzinie nauki i oświaty
            i tytułu LAURA 2005

2006 – IX Zjazd Absolwentów

2007 – kolejny etap remontu i modernizacji szkoły oraz terenu szkolnego

2009 – początek reformy programowej w gimnazjum

2009 – przygotowanie dokumentacji hali sportowej

2011 – Obchody 95-lecia szkoły

2011 – X Zjazd Absolwentów

2012 – początek reformy programowej w liceum

2013 – rozpoczęcie budowy hali sportowej

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl