Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś,
o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe. Walter Bagehot
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna O szkole Pedagog

Pedagog

DROGI UCZNIU ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA DOROSŁEJ OSOBY, A ZWŁASZCZA GDY:

 • masz problemy z nauką
 • masz kłopoty z porozumieniem się z nauczycielami oraz rodzicami
 • czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z innymi
 • masz trudną sytuację materialną
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • widzisz, że komuś dzieje się krzywda i nie wiesz jak zareagować
 • chcesz tak zwyczajnie porozmawiać, podzielić się swoimi sukcesami

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI.

OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 1. Diagnozowanie środowiska ucznia.
 2. Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
 3. Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
 4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
 6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
 7. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 10. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
 11. Udzielanie porad i konsultacji.
 12. Organizowanie warsztatów dla uczniów.
 13. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 14. Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 15. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Ważne adresy i telefony, pod którymi możesz uzyskać pomoc:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Dąbrówki 8, tel. 758-57-98, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 758-42-10
 • Sąd Rejonowy i Prokuratura, ul. Okrzei 14, tel. 758-42-66
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 16, tel. 759-27-77, 759-27-78
 • Miński Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Wyszyńskiego 30 A, tel. 758-03-03
 • Poradnia Uzależnień, ul. Kościuszki 9, tel.758-42-46 w. 235
 • Poradnia Odwykowa, ul. Kościuszki 9, tel.758-42-46 w. 421
 • Komenda Powiatowa Policji, ul. Wyszyńskiego 15/17, tel.997, 759-72-00
 • Policyjny Telefon Zaufania - 758-88-77
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 0 800 12 12 12 (w godzinach 8:15-20:00)
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - Fundacja Dzieci Niczyje - 116-111 (linia bezpłatna)
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl