Czekamy na Ciebie, byś swoją wiedzą i umiejętnościami
tworzył razem z nami piękną historię naszej szkoły
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Oferta edukacyjna Dla uczniów gimnazjów

Dla uczniów gimnazjów

Liceum zaprasza

Drogi Gimnazjalisto!

Czekamy na ciebie. Mamy nadzieję, że swoją wiedzą, kulturą osobistą, umiejętnością współpracy będziesz razem z nami tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.

W tym roku wzorem lat ubiegłych, szkoła postawiła na kształcenie przyszłych studentów najlepszych uczelni. Utworzone profile powstały z myślą o wszystkich absolwentach gimnazjów, którzy chcą zaplanować swoją przyszłość.

Pamiętając o wszechstronnym rozwoju uczniów, zaplanowano szeroko wachlarz zajęć dodatkowych.

Oferta edukacyjna.

 

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Klasa

Profil

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

I A

prawno – dziennikarski

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

I B

przyrodniczy I

matematyka

biologia

chemia

I C

medyczny

biologia

chemia

fizyka

I D

przyrodniczy II

matematyka

chemia

biologia lub fizyka

I E

politechniczny

matematyka

fizyka

informatyka

I F

menadżerski

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski lub matematyka

Oddziały – charaterystyka

 1. Oddział A – prawno - dziennikarski

   przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, wos

  Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych

 2. Oddział B, C i D – medyczny i przyrodniczy

  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka, fizyka

  Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki – kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

   

 3. Oddział E – politechniczny

  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, matematyka, informatyka

  W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków.

 4. Oddział F – menadżerski

  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub język angielski

  Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).

I. Wybór języków obcych.

Międzyoddziałowy system nauczania języków obcych pozwala na wybór języków niezależnie od wyboru oddziału. Wybór ten jest jednak ograniczony:

 

  I język obcy – angielski, będzie nauczany wyłącznie w grupach dla zaawansowanych (poziom IV.1)

 • język angielski - podział na grupy w ramach oddziału,  

 

  II język obcy do wyboru spośród:

Ø  język francuski

Ø  język niemiecki

Ø  język rosyjski

będzie nauczany w grupach dla początkujących i dla zaawansowanych, odpowiednio poziom IV.1 lub IV.0 w wymiarze 3 godz. w kl. I, 2 godz. w kl. II, 1 godz. w kl. III tygodniowo, w systemie międzyoddziałowym.

O przydziale do grupy decydują wyniki testu przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki we wszystkich klasach pierwszych. 

 

II. Wybór przedmiotów rozszerzonych.

      Proponowany przez szkołę wybór przedmiotów rozszerzonych wynika z tradycji szkoły, wysokich kwalifikacji kadry pedagogicznej i wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu uczniów do studiów wyższych. Szczegóły w opisie profilów klas.

      Warunkiem utworzenia grupy z rozszerzonym programem nauczania wybranego przedmiotu jest zgłoszenie się do niej minimum 13 uczniów.   

 

Główne atuty szkoły:

 •   Istniejemy od 1916 roku – jesteśmy najstarszą szkołą ogólnokształcącą w Mińsku Mazowieckim.
 •   Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2017 -  najlepsze liceum w Powiecie Mińskim

 - 43 miejsce w województwie mazowieckim

 - 171 miejsce w kraju wśród liceów ogólnokształcących.

 •   Posiadamy tytuł „SREBRNA SZKOŁA”.
 •   Osiągamy najwyższe w Powiecie wyniki na egzaminie maturalnym

- 165 miejsce w kraju wśród liceów ogólnokształcących.

 •  Znajdujemy się w grupie 200 liceów ogólnokształcących najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych – Ranking Liceów STEM 2016 – 68 miejsce

 •   Posiadamy tytuł „WIARYGODNA SZKOŁA”.
 •   Posiadamy tytuł „SZKOŁA DIALOGU”.
 •   Posiadamy certyfikat „AKADEMIA CISCO”.
 •   W roku 2013 otrzymaliśmy miano „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”.
 •   Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.
 •   Współpracujemy z uczelniami wyższymi w Warszawie (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).
 •   Zapewniamy ciekawe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
 •   Organizujemy wycieczki zagraniczne oraz prowadzimy wymianę ze szkołami w USA i w Europie.
 •   Posiadamy bogatą w zbiory szkolną bibliotekę oraz centrum multimedialne
 •   Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt audiowizualny.
 •   Realizujemy ciekawe projekty.
 •   W szkole działa wolontariat uczniowski.
 •   Jest bezpiecznie i panuje niepowtarzalna atmosfera.

A ponadto:

 •   Mamy młode i przyjazne grono pedagogiczne.
 •   Oferujmy ciekawe profile kształcenia – dopasowane do aktualnych oczekiwań młodzieży.
 •   Mamy dogodne położenie w pobliżu dworców PKP i PKS.
 •   Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego.
 •   Zapewniamy opiekę pielęgniarki szkolnej.
 •   Młodzież prowadzi radiowęzeł szkolny.
 •   Młodzież ma do dyspozycji sklepik i bufet z ciepłymi daniami.
 •   Pomieszczenia szkolne są czyste i jasne.
 •   Posiadamy pełnowymiarową halę sportową.

 

  Biuletyn informacji publicznej
  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
  im. Polskiej Macierzy Szkolnej


  05-300 Mińsk Mazowiecki
  ul. Piękna 7a

  tel./fax: 25 758 51 02
  e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
  animativ.pl