Czekamy na Ciebie, byś swoją wiedzą i umiejętnościami
tworzył razem z nami piękną historię naszej szkoły
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Oferta edukacyjna Dla uczniów gimnazjów Planowane profile klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019

Planowane profile klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

Klasa

Profil

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

I A

prawno – dziennikarski

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

I B

przyrodniczy I

matematyka

biologia

chemia

I C

medyczny

biologia

chemia

fizyka

I D

przyrodniczy II

matematyka

chemia

biologia lub fizyka

I E

politechniczny

matematyka

fizyka

informatyka

I F

menadżerski

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski lub matematyka

Oddziały – charaterystyka

1)      Oddział A – prawno - dziennikarski

 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, wos

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych.

 

2)      Oddziały B, C i D – medyczny i przyrodniczy

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym odpowiednio:

B – biologia, chemia, matematyka,

C – biologia, chemia, fizyka,

D – chemia, matematyka, biologia lub fizyka.

Celem edukacji w tych klasach jest przygotowanie – przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki – kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

 

3)      Oddział E – politechniczny

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, matematyka, informatyka

W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków.

 

4)      Oddział F – menadżerski

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub język angielski

Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).

 

I. Wybór języków obcych.

Międzyoddziałowy system nauczania języków obcych pozwala na wybór języków niezależnie od wyboru oddziału. Wybór ten jest jednak ograniczony:

 

  I język obcy – angielski, będzie nauczany wyłącznie w grupach dla zaawansowanych (poziom IV.1)

  • liczba uczniów w grupie językowej nie może być niższa niż 10 a wyższa niż 24.
  • język angielski w klasach pierwszych - podział na grupy w ramach oddziału,  
    nauczany w systemie oddziałowym – 3 godziny tygodniowo.

  II język obcy do wyboru spośród:

Ø  język francuski

Ø  język niemiecki

Ø  język rosyjski

będzie nauczany w grupach dla początkujących i dla zaawansowanych, odpowiednio poziom IV.1 lub IV.0 w wymiarze 3 godz. w kl. I, 2 godz. w kl. II, 1 godz. w kl. III tygodniowo, w systemie międzyoddziałowym.

O przydziale do grupy decydują wyniki testu przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki we wszystkich klasach pierwszych. 

 

II. Wybór przedmiotów rozszerzonych.

      Proponowany przez szkołę wybór przedmiotów rozszerzonych wynika z tradycji szkoły, wysokich kwalifikacji kadry pedagogicznej i wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu uczniów do studiów wyższych. Szczegóły w opisie profilów klas.

      Warunkiem utworzenia grupy z rozszerzonym programem nauczania wybranego przedmiotu jest zgłoszenie się do niej minimum 13 uczniów.   

 

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl