Misja szkoły jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej
która umożliwia wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Stowarzyszenie Absolwentów Statuetka "Zawsze Piękni"

Statuetka "Zawsze Piękni"

Regulamin przyznawania nagrody Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim „Zawsze Piękni”.

Rozdział I

Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim „Zawsze Piękni” przyznawana jest za szczególne zasługi dla szkoły. Tytuł „Zawsze Piękni” nawiązuje do potocznej, funkcjonującej od dawna w środowisku nazwy szkoły. Statuetka „Zawsze Piękni” przyznawana jest co 5 lat z okazji kolejnych jubileuszy i zjazdów absolwentów.

Rozdział II

§ 1

Prezes Stowarzyszenia AiWGiLO powołuje kapitułę, której przewodzi. W skład kapituły wchodzi 3 członków Stowarzyszenia oraz dyrektor GiLO.

§ 2

Kapituła przyznaje statuetki w kategoriach:

  1. Zasłużeni dla szkoły absolwenci i wychowankowie
  2. Zasłużeni dla szkoły nauczyciele
  3. Osoby zasłużone dla szkoły, inne niż wymienione w pkt. 1 i 2

§ 3

Kandydatury do nagrody mogą być zgłaszane do Przewodniczącego Kapituły przez członków Stowarzyszenia lub dyrektora GiLO w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w terminie 30 dni przed datą kolejnego zjazdu lub jubileuszu GiLO.

§ 4

Tytuł Zawsze Piękni jest tytułem honorowym. Od decyzji Kapituły o przyznaniu statuetki nie przysługuje odwołanie.

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl