Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Stowarzyszenie Absolwentów Zjazdy

Zjazdy Absolwentów

Kolejny XI Zjazd planowany jest w 2016 r. kiedy przypada 100-lecie istnienia szkoły. Jak zawsze Stowarzyszenie, które jest organizatorem Zjazdów, liczy na udział jak największej liczby Absolwentów i Wychowanków. Z nadzieją oczekujemy na pomoc ze strony wszystkich zainteresowanych udziałem w Zjeździe, w tym jego organizacją. Idąc z duchem czasu czekamy na nowe propozycje dotyczące formuły zjazdu, gdyż chodzi o to żeby był on dla nas wszystkich wydarzeniem, na które z niecierpliwością czekamy i które pozostanie nam w pamięci.

Piszcie do nas na adres email: zawszepiekni@gmail.com.

Obiecujemy, że wszystkie listy przeczytamy i postaramy się sprostać oczekiwaniom Zjazdowiczów. Zachęcamy także do publikowania swoich wspomnień o Szkole, które postaramy się wykorzystać podczas organizacji kolejnego zjazdu.

                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia.


Oto krótka historia naszych zjazdów


Zjazd I

I Zjazd miał miejsce 26 czerwca 1938 r. Wzięło w nim udział ok. 100 absolwentów. Podczas zjazdu poświęcona została płyta pamiątkowa ku czci poległym w wojnie 1920 r. nauczycieli i wychowanków szkoły. Odbyła się też uroczystość położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę budynku szkoły.

Zjazd II

II Zjazd odbył się 29 czerwca 1963 r. Przybyło 117 absolwentów, którzy wzięli udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 1962/1963. Uczestnicy Zjazdu złożyli kwiaty na grobach swych nauczycieli, na cmentarzu parafialnym. Została także odsłonięta w holu szkolnym pamiątkowa tablica poświęcona pamięci Profesorów i Kolegów poległych w czasie II wojny światowej. Zjazd zakończył się balem.

Zjazd III

III Zjazdmiał miejsce we wrześniu 1966 r., kiedy to przypadało 50-lecieSzkoły. Jak za każdym razem uczestnicy zjazdu uczcili pamięć zmarłych nauczycieli i uczniów, złożyli kwiaty na ich grobach. Wieczorem odbył się tradycyjny bal.

Zjazd IV

IV Zjazd – odbył się w dniach 12-13 września 1981 r. Wzięło w nim udział 225 absolwentów i wychowanków szkoły. Program zjazdu składał się z części oficjalnej zakończonej wieczornym balem poprzedzonym występami kabaretu absolwentów.

Zjazd V

V Zjazd–miał miejsce 13 września 1986 r. Zgromadził on wielu absolwentów i wychowanków, którzy w dowód pamięci  ufundowali swym nauczycielom tablicę pamiątkową. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spędzili popołudnie na spotkaniach klasowych ze swoimi nauczycielami,  zwiedzali sale lekcyjne, przeglądali stare szkolne kroniki i dzienniki. Wieczorem, tradycyjnie, spotkali się na balu,  który odbył się w sali widowiskowej FUD.

Zjazd VI

VI Zjazd – odbył się we wrześniu 1991 r. Podczas tego zjazdu odsłonięto przed szkołą obelisk upamiętniający poległych w wojnie 1920 r. nauczycieli i wychowanków szkoły. Fundatorami i wykonawcami pomnika byli absolwenci szkoły Halina i Radosław Czapowie. Obelisk zastąpił płytę z 1938 r., która uległa zniszczeniu.Po części oficjalnej odbyło się walne zebranie członków założonego w 1987 r. Stowarzyszenia Absolwentów. W zebraniu uczestniczyły 62 osoby. Podjęto szereg ważnych decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia.  Podczas zebrania odbyła się dyskusja nad statutem i programem działania Stowarzyszenia oraz wybrano jego nowe władze.  Dzięki zmianom Statutu Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność gospodarczą.Po uchwaleniu zmian statutu Sąd Wojewódzki w Siedlcach dokonał rejestracji Stowarzyszenia.

W następnych latach Stowarzyszenie organizowało kursy komputerowe, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i aerobiku, kursy językowe, kursy przygotowawcze dla kandydatów do szkół średnich.  Uzyskane dochody wracały do Szkoły poprzez zakup wyposażenia do pracowni szkolnych, zakup komputerów i oprogramowania,zakup książekdo bibliotekiszkolnej, nagróddla uczniów itp.W latach 1991-1995 pomoc ta wyniosła 50 tys. zł.

Zjazd VII

VII Zjazd – miał miejsce 21 września 1996 r. Brało w nim udział 500 absolwentów i wychowanków i był połączony z obchodami 80-lecia szkoły.  Szkoła przyjęła nowe imię „Polskiej Macierzy Szkolnej”, co zostało upamiętnione wmurowaniem, przy wejściu głównym do szkoły, tablicy pamiątkowej. Ofiarodawcami byli Halina i Radosław Czapowie. 

Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia uchwalono zmianę nazwy Stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  w Mińsku Mazowieckim”i dokonano wyboru nowych władz.

Podobnie jak w latach poprzednich Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą a uzyskane  dochody przeznaczało na potrzeby Szkoły.

21 września 1999r.  Stowarzyszenie ufundowało Szkole nowy sztandar.

Zjazd VIII

VIII Zjazdodbył się 29 września 2001 r i pobił dotychczasowe  rekordy frekwencji.  Podczas zjazdu została podjęta inicjatywa powrotu do dawnej organizacji szkoły. Znajdując poparcie, również ze strony Rady Pedagogicznej, Organ Prowadzący podjął uchwałę o powołaniu do życia gimnazjum i utworzeniu zespołu pod nazwą Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.

Podczas walnego zebrania wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

Zarząd:

Andrzej Maliszewski-Prezes

Jadwiga Ostrowska-Dźwigała -Vice Prezes

Gerard Jachimowicz-Skarbnik

Hanna Żelazowska – Sekretarz

Elżbieta Janke, Andrzej Bojanowski, Katarzyna Dąbrowska,  Anna Falkiewicz-Kluj-Członkowie

Hanna Szafrańska-Falkiewicz, Hanna Michalska, Aleksander Sas-Sąd Koleżeński

Zofia Janke, Wanda Przybysz- Domalewska, Małgorzata Gdula -Komisja Rewizyjna.

Zjazd, jak  zawsze zakończył się balem w szkole.

Zjazd IX

IX Zjazd–odbył się 30 września 2006 r. Absolwenci nie zawiedli.  Jak zawsze zorganizowano część oficjalną w szkole, gdzie można było powspominać „stare czasy”. Udostępnione zdjęcia, stare dzienniki lekcyjne i kroniki były powodem wielu wzruszeń.

 

Dokonano wyborów Władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

Robert Smuga  -Prezes

Anna Falkiewicz-Kluj -Vice Prezes

Katarzyna Staszel-Skarbnik

Katarzyna Dąbrowska – Sekretarz

Elżbieta Janke, Andrzej Bojanowski, Andrzej Maliszewski, Jadwiga Ostrowska-Dźwigała-Członkowie -

Hanna Szafrańska-Falkiewicz, Anna Obszarna, Roman Byczuk-Sąd Koleżeński

Zofia Janke, Maryla Śmigielska, Małgorzata Gdula -Komisja Rewizyjna.

Zjazd zakończył bal w Pałacu Dernałowiczów, na którym oprawę muzyczną zapewnił niezastąpiony Maciej Cichocki. 

Zjazd X

X Zjazd –odbył się 15 października 2011 r. Zwykły porządek Zjazdu został wzbogacony zaangażowaniem Absolwentów w organizację uroczystości nadania imienia ks. Józefa Dziąga nowemu rondu przy ulicy Kościelnej w Mińsku Mazowieckim. Inicjatorem tego przedsięwzięcia byli absolwenci, w tym Józef Romanowski. Jak zawsze absolwenci spotkali się w szkole, a następnie na uroczystym balu w restauracji Planeta w Mińsku Mazowieckim. Podczas oficjalnych uroczystości po raz pierwszy zostały przyznane przez Stowarzyszenie statuetki „Zawsze Piękni”. Nagroda ta jest przyznawana za szczególne zasługi dla szkoły. Będzie przyznawana co 5 lat z okazji jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów.

Pierwszymi laureatami zostali absolwenci i nauczyciele: Hanna Szafrańska-Falkiewicz, Elżbieta Janke, Jadwiga Ostrowska-Dźwigała, Hanna Żelazowska, Andrzej Maliszewski, oraz zasłużeni dla rozwoju szkoły:  Jan Tarczyński, Czesław Mroczek, Tomasz Pałdyna, Radosław i HalinaCzapowie

Dokonano także wyborów do Zarządu Stowarzyszenia-patrz zakładka o stowarzyszeniu.

 

Zjazd XI

Koleżanki i Koledzy!

W 2016 roku obchodzimy 100-Lecie powstania naszej Szkoły.

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów odbędzie się w sobotę, 15 października 2016 r. Organizacją zjazdu zajmuje się jak zawsze Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim przy współpracy z dyrekcją szkoły.

Przedstawiamy poniżej program zjazdu


Tel. do szkoły 25 758 51 02 (sekretariat), Strona e mail zawszepiekni@gmail.com, facebook

Zarząd Stowarzyszenia


 

 

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl