Misja szkoły jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej
która umożliwia wykształcenie absolwentów  wyposażonych w niezbędną wiedzę.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Uczniowie Rodzice Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski GiLO jest organem szkoły, który reprezentuje społeczność uczniowską w ważnych sprawach szkoły. Składa się z przedstawicieli wszystkich klas gimnazjum i liceum, wybieranych corocznie w demokratycznych wyborach. Procedurze demokratycznego wyboru podlegają także nauczyciele pełniący funkcje opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Działania podejmowane przez SU wynikają z planu pracy szkoły. Polegają na opiniowaniu wszystkich ważniejszych decyzji Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, ale także na podejmowaniu działań zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Do najważniejszych należą: Szlachetna Paczka, promocja szkoły „szczęśliwy numerek” – czyli zwolnienie z odpowiedzi ustnych oraz organizacja dyskotek.

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl