Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Zajęcia pozalekcyjne ,,Czas start - wsparcie rozwoju kompetencji uczniów"

„Czas start! – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim”

Celem głównym projektu jest podniesienie u 260 uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 18 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych.

Planowane efekty:
- Rozwój kompetencji matematycznych i społecznych oraz kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych 260 uczniów GiLO
- Poprawa warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania Technik Informacyjno – Komunikacyjnych poprzez zakup wyposażenia szkolnych pracowni w GiLO
- Rozwój kompetencji cyfrowych oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz umiejętności i kompetencji zawodowych 18 nauczycieli

-

Wartość projektu: 377 168,35

Dofinansowanie z Funduszy Unijnych: 301 734,68 zł

 

W projekcie oferujemy:

- Koło matematyczne (cel: liceum -  przygotowanie do matury i egzaminów na studia techniczne, gimnazjum - przygotowanie do konkursów)

- Doradztwo zawodowe (dla uczniów I klasy gimnazjum i I klasy liceum; cel: wsparcie w wyborze ścieżki rozwoju)

- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. niemieckiego (dla uczniów ostatniej klasy liceum; cel: przygotowujące do matury rozszerzonej)

- Koło teatralne (cel: rozwój wyobraźni, kreatywności, wrażliwości na słowo, umiejętność odbioru sztuki teatralnej)

- Koło chemiczne (cel: liceum - rozwój umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia, analizowania wyników, przygotowania do matury, gimnazjum - rozwój umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia, analizowania wyników)

 - Koło fizyczne (cel: rozbudzanie zainteresowań fizyką, wyzwalanie postawy badawczej, wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu zjawisk lub rozwiazywania prostych i złożonych zadań obliczeniowych) 

- Koło biologiczne (metody badawcze, rozwój umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia)

 - Koło geograficzne (zajęcia terenowe – obserwacje bezpośrednie, pomiary, ćwiczenia kartograficzne, długotrwałe obserwacje pogody).

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o zapoznanie się z treścią regulaminu oraz złożeniem dokumentów zgłoszeniowych do wychowawcy.

PROJEKT!!!

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie - dane osobowe

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl