Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Zajęcia pozalekcyjne ,,Czas start - wsparcie rozwoju kompetencji uczniów"

„Czas start! – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim”

Celem głównym projektu jest podniesienie u 260 uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 18 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych.

Planowane efekty:
- Rozwój kompetencji matematycznych i społecznych oraz kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych 260 uczniów GiLO
- Poprawa warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania Technik Informacyjno – Komunikacyjnych poprzez zakup wyposażenia szkolnych pracowni w GiLO
- Rozwój kompetencji cyfrowych oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz umiejętności i kompetencji zawodowych 18 nauczycieli

-

Wartość projektu: 377 168,35

Dofinansowanie z Funduszy Unijnych: 301 734,68 zł

 

W projekcie oferujemy:

- Koło matematyczne (cel: liceum -  przygotowanie do matury i egzaminów na studia techniczne, gimnazjum - przygotowanie do konkursów)

- Doradztwo zawodowe (dla uczniów I klasy gimnazjum i I klasy liceum; cel: wsparcie w wyborze ścieżki rozwoju)

- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. niemieckiego (dla uczniów ostatniej klasy liceum; cel: przygotowujące do matury rozszerzonej)

- Koło teatralne (cel: rozwój wyobraźni, kreatywności, wrażliwości na słowo, umiejętność odbioru sztuki teatralnej)

- Koło chemiczne (cel: liceum - rozwój umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia, analizowania wyników, przygotowania do matury, gimnazjum - rozwój umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia, analizowania wyników)

 - Koło fizyczne (cel: rozbudzanie zainteresowań fizyką, wyzwalanie postawy badawczej, wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu zjawisk lub rozwiazywania prostych i złożonych zadań obliczeniowych) 

- Koło biologiczne (metody badawcze, rozwój umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia)

 - Koło geograficzne (zajęcia terenowe – obserwacje bezpośrednie, pomiary, ćwiczenia kartograficzne, długotrwałe obserwacje pogody).

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o zapoznanie się z treścią regulaminu oraz złożeniem dokumentów zgłoszeniowych do wychowawcy.

PROJEKT!!!

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie

Deklaracja uczestnictwa dla uczestników niepełnoletnich 

Deklaracja uczestnictwa dla uczestników pełnoletnich

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników niepełnoletnich

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników pełnoletnich

Oświadczenie dla uczestników niepełnoletnich

Oświadczenie dla uczestników pełnoletnich

Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl