Swoją wiedzą, kulturą osobistą i umiejętnościami będziesz razam z nami,
tworzył piękną historię naszej szkoły i swojego życia.
Piękna przyszłość dla każdego
Strona główna Zajęcia pozalekcyjne Koła przedmiotowe Kółko chemiczne Kółko chemiczne
2013-12-13

Kółko chemiczne

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach kółka chemicznego odbywają się zajęcia laboratoryjne prowadzone przez panią Joannę Pałdynę. Biorą w nich udział klasy drugie: IIC- biologiczno-chemiczno-fizyczna oraz IID- matematyczno-chemiczno-fizyczna.

Podczas zajęć uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i analitycznej. Poznają różne typy reakcji chemicznych oraz przeprowadzają analizę jakościową kationów i anionów. Zapoznają się z kolejnymi reakcjami charakterystycznymi. Zajęcia laboratoryjne pozwalają na rozwinięcie zdolności analitycznych, naukę prawidłowego formułowania obserwacji i wniosków.

Koło to przysparza uczniom wiele radości, ponieważ w niewielu szkołach istnieje możliwość uczenia się chemii nie tylko z książek, ale wykorzystywania jej w praktyce.

wróć
Biuletyn informacji publicznej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej


05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piękna 7a

tel./fax: 25 758 51 02
e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl
animativ.pl